Vår svenska svinskötsel - dess planläggning och ledning

Författare
Nils Hansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritzes bokf. 1927 Sverige, Stockholm 140 sidor. : ill. 23 cm
Fritzes bokf. 1924 Sverige, Stockholm 137s
Fritze 1911 Sverige, Stockholm 2 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan