Vårdens alltför svåra val? - kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården

Författare
Karin Bäckman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2007 Sverige, Linköping 99