Vårdens alltför svåra val? - kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
PrioriteringsCentrum, Landstinget i Östergötland 2007 Sverige, Linköping 184, 15 sidor.