Vårdförbundet och de professionella frågorna - utredning om nuvarande samarbete mellan Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, Svenska barnmorskeförbundet och riksföreningarna samt förslag till framtida inriktning

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vårdförbundet 2000 Sverige, Stockholm 72 sidor.