Vårdplan för området kring Pannehuset - kulturhistorisk analys, 2008 : Andrarums socken, 1022, Tomelilla kommun, Skåne län

Författare
Anna Rabow
(Anna Rabow och Jimmy Juhlin Alftberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne cop. 2008 Sverige, Kristianstad 17 sidor. : ill.