Vårdval i primärvården - hur bör det utformas?

Författare
Kåre H. Jansson
(Text: Kåre H Jansson, Susann Asplund Johansson, Per Johansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges läkarförbund 2009 Sverige, Stockholm 40 sidor.