Vårfrost - poesi och prosa 1903-1967

Bo Bergman (18691967) var på sin tid en av landets mest älskade lyriker, melankolisk och melodisk, årsbarn och vän från barndomen med Hjalmar Söderberg och liksom denne en Stockholmsskildrare av rang. Länge ledamot av Svenska Akademien var han uppmärksammad som litteratur- och teaterkritiker i Dagens Nyheter vid sidan av sitt arbete som posttjänsteman. Han publicerade ett stort antal diktsamlingar, romaner, noveller och memoarfragment och förblev produktiv intill sin död.

Denna volym rymmer ett urval av hans lyrik under sextiofem år existentiell, erotisk, elegisk och samtidsspeglande jämte berättelser och noveller på självbiografisk grund. I en utförlig introduktion analyserar Per Wästberg Bo Bergmans diktargärning men porträtterar också, med inslag som torde vara hittills okända, en äldre vän som han i unga år kom att stå nära.

Urval, introduktion, kommentarer och ordförklaringar av akademiledamoten Per Wästberg.

Vårfrost utges parallellt även som inbunden bok.

Originaltitel
Urval
Författare
Bo Bergman
(Bo Bergman under redaktion av och med inledning av Per Wästberg.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska akademien i samverkan med Atlantis, Wallin & Dalholm 2005 Sverige, Stockholm, Lund xxxvii, [1], 224 sidor. 22 cm 978-91-7353-081-1
Svenska akademien i samverkan med Atlantis 2005 Sverige, Stockholm, Danmark xxxvii, [1], 224 sidor. 18 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan