Vårsådd i ödemarken 1 - Norrbottens arbetsstugor 1903-1920

Författare
Elisabeth Curtelius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
EFS 1920 Sverige, Stockholm 160 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan