Vårsådd i ödemarken - Norrbottens arbetsstugor 1903-1920 : förra delen

Författare
Elisabeth Curtelius
(Elisabeth Curtelius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
EFS 1920 Sverige, Stockholm 1 vol. (160 sidor.)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan