Vårt hem Vågaskär - Djursholm.

Författare
Carl Gernandt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1917 Sverige, Stockholm