Våtmarker i Örebro län, Norra delen

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1998 Sverige, Örebro 241 sidor., bil., karta i ficka
Länsstyrelsen i Örebro län 1998 Sverige 344
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan