Vägarbete - berättelser

Författare
(Gunder Andersson, Kjell Johansson, Reidar Jönsson, Hans Lagerberg.)
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteraturfrämjandet, Scandbook 1990 Sverige, Stockholm, Falun [2], 198 sidor. 18 cm