Vägledning för unga tjenarinnor

Författare
(Bearbetad för svenska förhållanden efter danskan af Ave)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Huldberg 1878 Sverige, Stockholm 48 sidor.