Våra försök. Stockholm tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing. =1-3. 1753-56= Del 1, Vol. I. 1753. 76 s

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Grefing 1753 Sverige, Stockholm