Våra försök. Stockholm tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing. =1-3. 1753-56= Del 2, Vol. II. 1754. 192 s

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Grefing 1754 Sverige, Stockholm