Våra försök. Stockholm tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing. =1-3. 1753-56= Del 3, Vol. III. 1756. 176 s. =(s. 175 felpag. "173")=

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Grefing 1756 Sverige, Stockholm