Värmebehandling 2010 - trender inom olika delprocesser = Heat treatment 2010 : trends in different processes

Författare
(Jan Bodin ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IVF, Institutet för verkstadsteknisk forskning 2000 Sverige, Mölndal 126 sidor. ill.