V8 - de första 50 åren 1969-2019

Författare
Christer Olsson
(Jean Christer Olsson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cugnot, Scania, Elanders 2019 Sverige, Mellerud, Lindvreten, Ungern 127 sidor illustrationer 33 cm 978-91-87509-05-6