VF/Mekan-kalkyl - ett datorstött för- och efterkalkylsystem för mindre och medelstora företag

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges verkstadsfören., Sveriges mekanförb. cop. 1979 Sverige, Stockholm 79 sidor. : ill., tab. 30 cm 91-524-0476-5
Sveriges verkstadsfören., Sveriges mekanförb. 1979 Sverige, Stockholm 16 sidor. : tab. 91-524-0488-9, 91-524-0476-5