VSS - En minnesskrift 1935-1945

Författare
Torsten Sandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wezäta 1946 Sverige, Göteborg 45,(3)s ill, karta