Vad är konst II 100 nya jätteviktiga frågor

Konst är det som gör oss till människor, menar Ernst Billgren. I boken "Vad är konst och hundra andra jätteviktiga frågor" vänder han ut och in på konstbegreppet och leker med dess terminologi. Han frågar sig "Hur vet man om en målning är bra?", "Vad är smak?", "Är det viktigt att lyckas?" Med underfundiga och roliga svar guidar han oss genom boken, som väcker intresse och nyfikenhet långt utanför konstsfären.

Ur boken:

Bör man göra någonting bra?

Kort svar:

Inte nödvändigtvis.

Långt svar:

Jakten och pressen på att göra något bra är sten hård och lite rörande, det tar bort fokus på vad

personen egentligen är intresserad av och lotsar

alltid in oss bland de vedertagna och all-

männa ideal som dominerar agendan för stunden.

Bättre att göra något och sedan försöka tycka

det är bra (som många gör med sina barn) än

försöka göra om det man gjort till något bra (som

tyvärr vissa också gör med sina barn). Konst

som historien bedömmer som viktig är ofta ett sant

avtryck av tidsandan som rådde då. Hade de för-

sökt göra den bra istället för sann hade den blivit

mindre viktig, viljan att göra någonting bra kan

liknas vid självcensur.

Författare
Ernst Billgren
Genre
musik, teater, film, E-böcker, Konst
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokförlaget Langenskiöld 2014 Sverige 978-91-979421-6-4
Bokförlaget Langenskiöld 2014 Sverige 978-91-979421-5-7
Langenskiöld, Jernström offset 2008 Sverige, Lidingö, Stockholm Ca 250 sidor. 24 cm 978-91-976680-6-4
Langenskiöld, Jernström offset 2008 Sverige, Lidingö, Stockholm Ca 250 sidor. 18 cm 978-91-976680-8-8
Langenskiöld 2008 Sverige, Lidingö Ca 250 s