Vad är konstkritikens syfte?

Författare
Björn Carnemalm
(Björn Carnemalm & Viggo Cavling.)
Genre
Artikel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
nnnn