Vad är ledningsvetenskap? - Hur man åstadkommer en snabbare OODA-loop : överste Boyds syn på ledning

Författare
Berndt Brehmer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Krigsvetenskapsakademien 2009 Sverige, Stockholm S. 43-72, sidor. 42-68
Kungl. Krigsvetenskapsakademien 2008 Sverige, Stockholm S. 43-72