Vad är personkemi? - socialpsykologisk forskning om attraktivitet

Författare
Lennart Sjöberg
(Lennart Sjöberg och Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scandinavian executive search (SES, Grafiska gruppen 1985 Sverige, Stockholm, Stockholm 78 sidor. tab. 24 cm