Vad är politik och 100 andra jätteviktiga frågor

Författare
Carl Hamilton
Genre
E-böcker, Samhälle & politik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokförlaget Langenskiöld 2014 Sverige 978-91-979421-4-0
Langenskiöld, Bulls Graphics 2010 Sverige, Stockholm, Halmstad Ca 250 sidor. 18 cm 978-91-86469-05-4
Langenskiöld 2010 Sverige, Stockholm Ca 250 sidor.