Vad betyder självständig förflyttning för barns utveckling?

Författare
Karin Paulsson
(Karin Paulsson, Maria Christoffersen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Karolinska institutet, Handikappforskningsgruppen 1981(duplic.) Sverige, Stockholm 68 sidor.