Vad, hur och varför i slöjdämnet - textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen

Författare
Åsa Jeansson
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Umeå universitet 2017 Sverige, Umeå 225 sidor. 978-91-7601-638-1
Umeå universitet 2017 Sverige, Umeå 225 sidor.