Vad kan minska personalens flykt från sjukvården? - förslag till åtgärder från sjukvårdspersonalen vid Roslagstulls sjukhus

Författare
Ann-Marie Adolfsson-Holmström
(Författare: Ann-Marie Adolfsson-Holmström, Margita Löpare, Carl-Axel Palm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förvaltningshögsk., Stockholms univ. 1988 Seychellerna, Stockholm 30 sidor.