Vad ortnamn, bl.a. Husby och Odense, vittnar om omfattningen av det svenska Hedebyväldet

Författare
Eric Elgqvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olins antikvariat, Blom 1966 Sverige, Lund, Lund 109 sidor.