Vad påverkar ett företags image?

Författare
Johan Kalm
(Johan Kalm, Maria Ståhl)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1989 Sverige, s Stockholm 38 sidor.