Vad sägs om "Kultur i skolan"?

Författare
Lena Aulin-Gråhamn
(Lena Aulin-Gråhamn, Carina Sjöholm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Malmö högskola, Lärarutbildningen 2003 Sverige, Malmö 135 sidor.
Malmö högskola, Lärarutbildningen 2003 Sverige 135