"Vad skulle Janne Josefsson säga om detta?" En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever allmänhetens bild av socialtjänsten och d

Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs universitet 2020 Sverige