Vad staten vill - mål och ambitioner i svensk politik

Författare
(Red. Daniel Tarschys & Marja Lemne.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gidlund 2013 Sverige, Möklinta, Lettland 401 sidor. 22 cm 978-91-7844-868-5