Vad tro är

Författare
Kenneth E. Hagin
(Kenneth E. Hagin övers.: Tomas Söderhjelm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Interskrift, Team offset 1981 Sverige, Herrljunga, Malmö 47 sidor. 19 cm