Vad var det jag läste? 1, Arbetsbok i tyst läsning : första skolåret

Författare
(Barbro Billing, Bertil Forsberg, Eve Malmquist)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1956 Sverige, Lund 96 sidor. : ill.