Vad vill du bli? - flickornas yrkesval : anvisningar till flickorna och deras föräldrar i fråga om vissa yrken och utbildningsvägar

Författare
Emilia Broomé
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms folkskoledirektion 1937 Sverige, Stockholm 93 sidor. : ill.
Stockholms folkskoledirektion 1935 Sverige, Stockholm 76 sidor.
Stockholms folkskoledirektion 1932 Sverige, Stockholm 84 sidor. : ill.