Vadstena-nunnan Ingegärd Persdotters (Gylta) bref till sin brorson, unge Bengt Gylta, med redogörelse för Gylta-ättens släktförbindelser

Författare
Karl Henrik Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1907 Sverige, Stockholm