Vagnslider, härbre, bastu, stall och "yst på gården" vid Ersk-Mats - antikvarisk medverkan vid renovering av grundläggning, timmer- och träkonstruktioner samt omläggning av yttertak : Lindsjön 1:13, Hassela socken, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län 2016

Författare
Daniel Olsson
(Daniel Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsmuseet Gävleborg cop. 2017 Sverige, Gävle 18 sidor. ill.