Vakt och vård - dikter och tal

Författare
Edvard Evers
(Af Edvard Evers.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze, Idun 1914 Sverige, Stockholm, Stockholm [4], 398 sidor.]