Vald samling af svenska ordspråk

Författare
(Utg. af Stockholms frunt.förening för barnavård.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854 Sverige, Stockholm, E. Westrell 128 sidor. 5x3 cm