Valda arbeten 1, Greven av Montecristo

Originaltitel
Le comte de Monte Cristo
Författare
Alexandre Dumas
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1925 Sverige, Stockholm 2 vol. (478 sidor., 1 pl.; 479 sidor., 1 pl.)