Valda polska noveller

Författare
(Öfv. af L. B-r)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C. A. V. Lundholm 1890 Sverige, Stockholm 2 vol.