Valdemarståget

Författare
Sven Ulric Palme
(Utg. av Föreningen Gotlands fornvänner teckningarna äro utförda av Eric Palmquist och musiken komponerad av Friedrich Mehler.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. 1946 Sverige, Visby 247 sidor. ill.