Vallsjöbaden - arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför detaljplan inom fastigheterna Torset 2:6, 3:5 och 3:1 samt del av Vallsjö 2:1, Sävsjö socken i Sävsjö kommun, Jönköpings län

Författare
Jörgen Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings läns museum cop. 2013 Sverige, Jönköping 5 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan