Van Goghs rum - människans mognad

Martin Lönnebo tar oss på en resa som startar i konstnären van Goghs lilla rum i Auvers. För Lönnebo är uthyrningsrummet ett existensens rum. Det har en förmåga att vidga sig och ändå förbli. Rummets väggar viker och upplöses i Guds oändlighet. Det yttre rummet vidgas till att bli det nordiska landskapet, fullt med beröringar av det inre.

För att hjälpa vandraren på resan finns vid varje vägskäl sju tecken: Stolen, Vägvisaren, Orienteringstavlan,

Slöjan, Radbandet, Ikonen och Frågan. Att fråga Vem är jag? är första steget på vägen till mänsklig mognad.

Van Goghs rum är skriven av en erfaren vandrare som vet hur det är att gå vilse.

Författare
Martin Lönnebo
(Martin Lönnebo illustrationer i inlagan: Majsan Sundell.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verbum, Kristianstads Boktryckeri 2005 Sverige, Stockholm, Kristianstad 271 sidor. ill. 21 cm