Vandring i villmark - liv og lagnad i Femundstraktene

Författare
Dagfinn Grønoset
(Dagfinn Grønoset.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aschehoug 1981 Norge, Oslo 120 S 978-82-03-10611-8