Vandringar i Skåne ock Bleking för samlande af svensk folkdiktning

Författare
Eva Wigström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1887 Sverige, Stockholm 82 sidor.