Vandringshinder för ål i Emåns avrinningsområde

Författare
Bob Lind
(Bob Lind, Andreas Bäckstrand, Anton Halldén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1999 Sverige, Jönköping 23 sidor., 2 kartor