Vanja & Vanja

Författare
Danijel Zezelj
(Danijel Zezelj.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Seriefrämjandet, Wormgod 2009 Sverige, Malmö, Helsingborg [24] sidor. ill. 19 cm 978-91-85161-80-5