Vanja

Författare
Myrna Grant
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Evangeliipress 1974 Sverige, Örebro 239 sidor. 91-7038-044-9